OBS de Pioniers

Orion 11 1188 AM Amstelveen

  • Onze school heeft nu voor het derde jaar 'leren programmeren' op de agenda staan. Alle groepen doen mee, we leren 21e eeuwse vaardigheden.
  • Jeelo staat voor je eigen leeromgeving. Onze leerlingen leren de wereld als een geheel te zien. De leerling krijgt meer regie op het leren.
  • We zijn een gezonde school en hebben aandacht voor gezond leven gericht op sport, voeding en omgaan met elkaar.
  • We werken met alle leerlingen 'in the cloud'. We hebben hiervoor veel chromebooks in huis.
  • We zijn een gezonde school. We werken hiervoor samen met ouders én hebben hierdoor extra budget voor bijzondere clinics, zoals schermen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven