OBS de Pioniers

Orion 11 1188 AM Amstelveen

  • Onze school heeft nu voor het derde jaar 'leren programmeren' op de agenda staan. Alle groepen doen mee, we leren 21e eeuwse vaardigheden.
  • Jeelo staat voor je eigen leeromgeving. Onze leerlingen leren de wereld als een geheel te zien. De leerling krijgt meer regie op het leren.
  • We zijn een gezonde school en hebben aandacht voor gezond leven gericht op sport, voeding en omgaan met elkaar.
  • We werken met alle leerlingen 'in the cloud'. We hebben hiervoor veel chromebooks in huis.
  • We zijn een gezonde school. We werken hiervoor samen met ouders én hebben hierdoor extra budget voor bijzondere clinics, zoals schermen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het scholenvenster van OBS de Pioniers in Amstelveen. Wij zijn een basisschool in de wijk en trots op ons openbare karakter: je mag er zijn. Samen ontdekken en individueel (persoonlijk) groeien staan daarbij centraal. Voor meer informatie: bezoek vooral ook onze website! www.obsdepioniers.n

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Ontdekken
  • Persoonlijk
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijf: OBS de Pioniers heeft een TSO waar ouders tegen betaling gebruik van kunnen maken. Nagenoeg alle kinderen blijven op school in de middagpauze om te lunchen en te spelen.

Vroegschoolse opvang: Kinderen van Kinderrijk Brink komen bij ons op school als zij vier jaar zijn. Wij willen die overstap voor de kinderen en ouders zo soepel mogelijk maken. Hoe beter de opvang en het basisonderwijs op elkaar afgestemd zijn, hoe makkelijker de overstap zal zijn. Daarom werken we samen met het opvangcentrum Kinderrijk. Wij kunnen ons onderwijs beter laten aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Zo stimuleren we de doorgaande leerlijn eigenlijk al vanaf de opvang. Dat maakt de overstap naar de basisschool eenvoudiger.

Naschoolse opvang: Enkele kinderen van onze school maken ook gebruik van de VSO (voorschoolse opvang) en veel kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) van Kinderrijk. Ook tijdens deze opvang hebben beide teams overleg over de kinderen, als dat nodig is. Wilt u meer weten over de opvang van Kinderrijk Brink? Op hun website vindt u meer informatie: www.kinderrijk.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben geen specifiek schoolveiligheidsplan.
Hoe wij met de (sociale) veiligheid omgaan en welke protocollen hiervoor zijn leest u andere documenten:
- Schoolgids
- Schoolondersteuningsprofiel
- RI&E
- Tevredenheidsonderzoek (publieksposter)
- Website 'www.obsdepioniers.nl'
- Protocol time-out, schorsing en verwijdering
Alle documenten vindt u op deze site.

Terug naar boven