Openbare Basisschool Michiel de Ruyter

Laan Rozenburg 6 1181 ER Amstelveen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Michiel de Ruyter

In het kort

Toelichting van de school

OBS Michiel de Ruyter

De Michiel de Ruyterschool is een  brede openbare basisschool die valt onder stichting Amstelwijs. Onze mooie school staat in de Randwijck in Amstelveen en telt gemiddeld 450 leerlingen. Er zijn 5 kleutergroepen en vanaf groep 3 twee groepen per leerjaar.

We werken met de nieuwste lesmethoden en waar mogelijk in thema's. We hebben specialisten op verschillende vakgebieden. Zo hebben wij bijvoorbeeld een vakdocenten voor gymnastiek, een gedragsspecialist en een vakdocent Spaans. Er is een kindercoaching-setting voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied.

In onze schoolgids kunt u lezen wat wij aanbieden en waar wij voor staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren en samen ontdekken
  • Vertrouwen en veiligheid
  • Groei en ontwikkeling
  • Ruimte voor talentontwikkeling
  • Zorg voor elkaar en omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft samen met de MR besloten dit schooljaar te starten met 5 kleutergroepen 1/2. Van ieder leerjaar zijn er twee parallelgroepen t/m groep 8. We streven naar een maximum groepsgrootte van 28 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
446
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven