Reformatorische Basisschool De Akker

Kringloop 471 -473 1186 HD Amstelveen

Schoolfoto van Reformatorische Basisschool De Akker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van 'De Akker' in Amstelveen.

De Akker is een christelijke school op reformatorische grondslag.

Een school waar de Bijbel een centrale plaats inneemt, waar een warme    

en liefdevolle sfeer heerst en waar openheid tussen ouders en leerkrachten 

hoog in het vaandel staan.

De Akker is ook een streekschool waar leerlingen uit de nabije omgeving naar toe komen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Akker.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • identiteit en kwaliteit
  • samenwerken en zelfstandigheid
  • rust en regelmaat
  • respect voor elkaar
  • zelfverantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Akker is een kleine school. De leerlingen komen uit Amstelveen en omliggende plaatsen. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren stabiel zal blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven