Het Palet-Zuid

Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen

Schoolfoto van Het Palet-Zuid

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters over het Palet-Zuid. U vindt hier cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen, de samenstelling van ons personeel en onze financiën. Alle informatie staat helder op een rij. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht. Misschien heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen. Neemt u dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam en Christelijk
  • Oog voor ieder kind
  • Kennis en Vaardigheden
  • Cultuur en Expressie
  • Sport en Gezondheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Palet ontwikkelt zich als brede school. Het doel van de brede school is om meer kansen voor kinderen te creëren. Door samen te werken met partners in de wijk wordt het aanbod voor onze leerlingen vergroot en verrijkt en wordt het steeds beter mogelijk te werken vanuit één pedagogische visie.

De school heeft twee naast elkaar gelegen gebouwen: het hoofdgebouw en het kleutergebouw.

Er is een peutergroep in de school gevestigd. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom op de peutergroep van Jillz. De kinderen krijgen een voorschools educatiefprogramma ‘Peuterplein’ aangeboden. Dit programma sluit aan op de methode ‘Kleuterplein’, dat in groepen 1 en 2 wordt gebruikt.

Alle kinderen van het Palet kunnen op school overblijven. Dat kan op vaste dagen voor een langere periode, maar ook incidenteel overblijven is mogelijk. De kinderen lunchen en spelen buiten, o.l.v. een TSO medewerker. Het overblijven op school vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directie. De overblijfcoördinator heeft de dagelijkse leiding in handen. 

NSO: Wij werken samen met opvangorganisatie KindZijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 krijgt de kwaliteitskaar Sociale Veiligheid een update. Deze zal dan in de schoolgids 2023-2024 toegevoegd worden. 

Terug naar boven