Brede School Omnibus

Pandora 8 1183 KK Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Omnibus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Brede School Omnibus. U vindt hier cijfers en feiten van onze school, onze leerlingen, de samenstelling van ons personeel en onze financiën. Alle informatie staat helder op een rij. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht. Misschien heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen. Neemt u dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame School
  • Iedereen is welkom
  • Goed taalonderwijs
  • Betrokkenheid in de wijk
  • Een school waar je thuis bent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met het kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang. Diverse feesten en vieringen worden samen voorbereid en gevierd.

Er is bovendien ook samenwerking op het gebied van de zorg voor de leerlingen/kinderen. Doordat de leerkracht en de voor- en naschoolse opvangkracht gezamenlijk overleggen, eventueel met een zorgverlener, is het mogelijk een aanpak te kiezen die ten goede komt aan de sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling van het kind. Die integrale aanpak is uniek te noemen in Amstelveen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven