Brede School Omnibus

Pandora 8 1183 KK Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Omnibus

In het kort

Toelichting van de school

Op Brede school Omnibus schrijven wij ons eigen verhaal!

En dat betekent dat wij vooral dat blijven doen waar we goed in zijn en dat is lesgeven. De thuistaal van onze leerlingen is meestal niet het Nederlands. Daarom vinden wij het belangrijk veel aandacht te besteden aan degelijk taal- en rekenonderwijs. Al ons onderwijs is evidence informed. Wij proberen eigentijds onderwijs te geven door juist niet met teveel computers te werken. Kinderen leren goed lezen, rekenen en schrijven, met elkaar spelen of samenwerken met beperkte ‘schermtijd’. En ja: er wordt ook geprogrammeerd en ook aan mediawijsheid gedaan.

Wij geloven in een stevige fundamentele basis, waar veel ruimte is voor spelen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij denken na en zetten door
  • Wij hebben hart voor elkaar
  • Wij zijn trots op onze school
  • Wij durven verschil te maken
  • Wij pakken onze kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeuren gaan ’s ochtends om 8.15 uur open. De leerlingen komen aan de achterzijde van de school zelfstandig of met hun ouders naar binnen. De groepen 1 t/m 4 lopen na schooltijd met de leerkrachten naar buiten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten.

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 hebben in de ochtend een half uur pauze en tussen de middag een half uur pauze. Daarvan wordt een kwartier buiten gespeeld en een kwartier, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, gegeten. Onderbouw en bovenbouw spelen apart van elkaar buiten. Kinderen nemen zelf hun eten mee.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven