Openbare Basisschool Piet Hein

Dr. Schaepmanlaan 5 & 7 1182 GM Amstelveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Piet Hein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

 In de rapportcijfers zien we dat leerlingen de school positiever waarderen dan in het vorige onderzoek. Een stijgende lijn is ingezet. Wel geldt is dat de rapportcijfers nog onder het landelijk gemiddelde liggen. Bij leerlingen ligt het rapportcijfer bij OBS Piet Hein Hoger dan het Amstelwijs gemiddelde en ook hoger dan het rapportcijfer van het vorige onderzoek.

De aandachtspunten en thema’s die uit de enquête naar voren komen, geven niet alleen richting aan de focus voor het komende schooljaar. Ook zijn deze thema’s een onderligger voor het gesprek met medewerkers over het beleid en de hieruit voortkomende activiteiten voor de komende jaren.

Voor het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid zien we binnen OBS Piet Hein bij alle groepen mooie scores. Leerlingen geven aan dat er een fijne sfeer hangt en beoordelen de sfeer tussen leerlingen én leerlingen en leerlingen én leerkrachten als prettig.Leerlingen vinden dat de regels best duidelijker mogen. Een voor de school verklaarbare uitkomst, omdat we de kinderen middels de Kanjerregels gewenst gedrag aanleren en mindergericht zijn op restrictie.

Ook zijnde leerlingen  positief over de kwaliteitscultuur en vinden dat ze gehoord en gezien worden.Ze vinden dat ze door de leerkrachten worden gestimuleerd en gemotiveerd om te (blijven) leren. Leerlingen (29%) geven aan dat er meer ruimte zou kunnen zijn voor extra’s dat bij de interesse van het kind past. 

In de opmerkingen wordt er door de kinderen aangegeven dat de overblijfkrachten streng zijn. Dit verdient aandacht en is verklaarbaar, omdat de overblijf meer zit op de restrictie. Daarnaast heeft het ook te maken met de acceptatie van het gezag door de leerlingen van de overblijfkrachten.

De talentontwikkeling bij leerlingen verdient aandacht. Nog meer de eigenheid van het kind als uitgangspunt nemen door leerlingen te laten ontdekken waar ze goed in zijn en hen de ruimte geven om hier ook in uit te blinken.

De volledige analyse, zoals deze tot stand kwam met de medezeggenschapsraad, kunt u lezen in de bijlage

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders van OBS Piet Hein geven een rapportcijfer dat gelijk ligt met het landelijk gemiddelde en iets hoger is dan het Amstelwijs gemiddelde.

De aandachtspunten en thema’s die uit de enquête naar voren komen, geven niet alleen richting aan de focus voor het komende schooljaar. Ook zijn deze thema’s een onderligger voor het gesprek met medewerkers over het beleid en de hieruit voortkomende activiteiten voor de komende jaren.

Voor het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid zien we binnen OBS Piet Hein bij alle groepen mooie scores.Ouders, leerlingen en medewerkers zijn tevreden over het onderling contact. De open sfeer en laagdrempeligheid wordt veelvuldig door ouders benoemd.

Ouders zijn positief over de mate waarin zij op de hoogte worden gehouden over de ontwikkeling van hun kind. Zij zijn ook tevreden over de informatie die zij krijgen over wat er op school gebeurt. Ouders geven aan dat ze de kernwaarden: kwaliteit, uitdagend, transparant , veiligheid en samenwerken, herkennen.

Ouders zijn kritischer of vinden het lastig te beantwoorden of de leerkrachten hoge verwachtingen heeft van hun kind. De leerlingen zijn positief over de kwaliteitscultuur en vinden dat ze gehoord en gezien worden. Ook ervaren de ouders weinig ruimte tot het geven van feedback aan leerkrachten. 

Ouders zijn ook kritischer als het gaat om leren waar hun kinderen goed in zijn en dat hun kind dit op verschillende manieren kan laten zien. Leerlingen en medewerkers zijn hier beduidend positiever over .

De volledige analyse, zoals deze tot stand kwam met de medezeggenschapsraad, kunt u lezen in de bijlage

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven