Openbare Basisschool Piet Hein

Dr. Schaepmanlaan 2 1182 GM Amstelveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Piet Hein

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op dit schoolVenster van openbare basisschool Piet Hein.

De tijd die kinderen op de basisschool doorbrengen is een belangrijke periode in hun leven. Om die reden is het kiezen van een school voor uw kind niet eenvoudig. Scholen verschillen onderling wat betreft manier van werken, leerdoelen en sfeer.

O.b.s. Piet Hein is een openbare school. Leerlingen van elke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zijn welkom en gelijkwaardig bij ons.

kernwaarden van de school: Kwaliteit-uitdagend-transparant-veiligheid-doelgericht-samenwerken

Onze Missie: Je groeit in ons onderwijs; iedere dag 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Mocht u na het lezen van dit schoolVenster meer informatie wensen dan kunt u: onze website bezoeken: www.obs-piethein.nl.

Mvg,

Het team van o.b.s. Piet Hein

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Transparant
  • veiligheid
  • Uitdagend
  • kwaliteit & doelgericht
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
639
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven