RK Basissch De Schakel

't Bussche Kempke 2 5324 AC Ammerzoden

Schoolfoto van RK Basissch De Schakel

Het team

Toelichting van de school

Aan onze school is een gemotiveerd team van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel verbonden. Samen zorgen wij dat alles op onze school prima verloopt.  

Schoolleiding

De Schakel wordt geleid door mevrouw Lonneke Gillebaard, die samen met onderbouwcoördinator Nicole van Raaij, bovenbouwcoördinator Els Giesselink en interne begeleider Shelby Vos (als vertegenwoordiger vanuit het zorgteam) het managementteam van de school vormen

Zorgteam

Om de expertise omtrent zorg binnen De Schakel zo breed mogelijk in te zetten, werkt De Schakel met een tweetal intern begeleiders. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en op het gebied van leerinhouden is dit Ynske van Uden en voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) en op het gebied van gedrag is dit Shelby Vos.

Personeel

Het team van onze school bestaat uit 27 collega’s, onder wie groepsleerkrachten, IB’ers, zorg-ondersteuners, bouwcoördinatoren, onderwijsassistentes, gymleerkracht, conciërge en een directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk geregeld via een vervangingspool bij de firma Driessen (gefaciliteerd dor het bestuur van Bommelerwijs). In tijden van drukte wordt vervanging in de praktijk veelal opgevangen door ambulante collega's of medewerkers die extra uren willen werken. Er zijn tot nu toe, met uitzondering van de corona-periode, door ziekte nog geen lessen bij ons uitgevallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Brede School De Schakel is meer dan alleen een basisschool. Naast onze school zijn in het gebouw ook een kinderdagverblijf, de voorschool, het consultatiebureau, de bibliotheek, een oefentherapeut en gymzaal De Treffer gevestigd. Samen met onze participanten proberen we door goede samenwerking ontwikkelingskansen van onze leerlingen te vergroten.


Kinderopvang “Pippi” Kinderdagopvang, voor- en  buitenschoolse opvang. www.kdvpippi.nl

Bibliotheek Rivierenland www.bibliotheekrivierenland.nl

Voorschool Dikkertje Dap Voor peuters van 2-4 jaar met een vernieuwd aanbod voorschoolse educatie. Onderdeel van Kinderopvang ’t Veldmuisje Maasdriel. www.t-veldmuisje.nl

Consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar door Santé Partners      

Kinderoefentherapie Jeline www.oefenmetJeline.nl

Logopediepraktijk M. van Pelt www.delogopediste.com

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven