Basisschool Bilal

Fahrenheitstraat 50 3817 WE Amersfoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,5!

De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie aspecten: welbevinden, ervaren van sociale veiligheid en aantasting van sociale veiligheid. Over elk van de drie aspecten wordt voor de inspectie een cijfer berekend op basis van enkele vragen. In bijgaand rapport is meer verdiepende informatie uit het onderzoek opgenomen. Verdiepende vragen tellen niet mee bij het bepalen van het gemiddelde cijfer van een aspect.

Ondanks de hoge resultaten is zichtbaar dat de gevoeligheid voor het welbevinden en sociale veiligheid het hoogst is in groep 8. Met deze kennis zullen we komend schooljaar starten met rots & water trainingen in groep 8.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders geven ons het rapportcijfer 7.9!

Slotconclusies
Basisschool Bilal scoort als school een 3,33. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 50%: 115 van de 229 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.
Voor het vervolg laten we ons leiden door de laagste scores van ouders op beleidsterreinen.

De school heeft in schooljaar 2021 de certificering ouderbetrokkenheid 3.0 behaald.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven