Basisschool Bilal

Fahrenheitstraat 50 3817 WE Amersfoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal
  • Schoolfoto van Basisschool Bilal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Bilal. Op het schoolvenster vindt u informatie over de school zoals grootte, prestatie en achtergronden. Basisschool Bilal is een school waar we gaan voor kwalitatief goed onderwijs, daarnaast is er aandacht voor de identiteit om de leerlingen te laten 'worden wie ze zijn'. Meer informatie over onze visie en missie vindt u op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Worden wie je bent!
  • Brede identiteit
  • Kwaliteit
  • Vreedzaam
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een groeiende school. Kijk op onze website voor onze aanmeldprocedure. Wij volgens hierbij de criteria en het stroomschema dat is opgenomen in ons ondersteuningsplan (opgenomen in de bijlage).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven