PCBO De Wonderboom

Waterkers 1 3824 EH Amersfoort

  • Op deze foto ziet u het plein en het gebouw van de onderbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 1 t/m 3
  • Op deze foto ziet u een deel van het plein van de bovenbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 5 t/m 8
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • De visie vanuit we het onderwijs vormgeven.

Het team

Toelichting van de school

Het team is evenwichtig samengesteld uit betrokken leerkrachten in de leeftijd van 20 tot 62 jaar. De ontwikkeling van ons team vinden we erg belangrijk daarom is er veel aandacht voor individuele scholing en teamscholing. De Wonderboom doet actief mee aan nieuwe ontwikkelingen, de medewerkers hebben ruime aandacht voor individuele leerlingen en De Wonderboom heeft een betrokken team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel wordt in eerste instantie eventueel een duo-collega gevraagd om extra te komen werken. Als dit niet mogelijk is gaan we op zoek naar een invaller. Onze organisatie is aangesloten bij een invalpool (PIO). De leerkracht schrijft voor zijn/haar vervanger een overdracht met daarin belangrijke gegevens over de groep. 

De ouders worden door de schoolleiding zoveel mogelijk op de hoogte gehouden als er sprake is van een invalleerkracht. Op deze manier kunnen ouders hun kinderen thuis al voorbereiden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Creatieve ontwikkeling & kunst- en cultuureducatie 

In alle groepen wordt aandacht geschonken aan muziek, muziekinstrumenten en zingen. Er wordt ook regelmatig een voorstelling, museum of film bezocht. De kinderen leren kijken naar kunst, leren vaardigheden en technieken aan en leren kijken naar hun eigen beeldvorming.  Op woensdagmiddag werken de groepen 3 en 4 groepsdoorbrekend en op vrijdagmiddag de groepen 5 tot en met 8. Op die momenten werken zij in een ateliervorm. Hierbij wordt er gewerkt in kleinere groepen en is er tijd en aandacht voor brede talentontwikkeling zoals: muziek, dans, tekenen, beeldhouwen, techniek, etc.  In de groepen 1 en 2 hebben we ervoor gekozen de kinderen in de veiligheid van hun eigen groep lessen te geven op het gebied van beeldende vorming, dans, muziek en drama.  De Wonderboom werkt samen met verschillende externe partners zoals Scholen in de Kunst. Ook maken we graag gebruik van het aanbod van ouders die een onderdeel van een atelier willen verzorgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven