PCBO De Wonderboom

Waterkers 1 3824 EH Amersfoort

  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom

In het kort

Toelichting van de school

Kijk op wonderboom.pcboamersfoort.nl voor een volledig beeld van onze school en voor de momenten waarop we nieuwe ouders ontvangen voor een kennismaking en rondleiding. 

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, nieuwsgierig en groeien. 

Op de Wonderboom hebben we vertrouwen in elkaar: we dragen samen de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving. 

Op de Wonderboom zijn we nieuwsgierig en stellen we elkaar veel vragen: het proces vinden we net zo belangrijk als het resultaat. 

Op de Wonderboom stimuleren we elkaar het beste uit onszelf te halen: wat je aandacht geeft groeit! 

Onze school is een mini-gemeenschap in de wijk Nieuwland, Amersfoort. Vanuit een veilige omgeving werken we samen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Hierbij vinden we het belangrijk om eerlijk en duidelijk met elkaar te communiceren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • nieuwsgierig
  • groeien
  • Wat je aandacht geeft, groeit!
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wonderboom Heeft twee onderwijslocaties. Op de Waterkers gaan de groepen 1 t/m 4 naar school en op de Bonte Koe de groepen 5 t/m 8. Er zijn in totaal 16 groepen, met wisselende groepsgroottes. We streven naar een maximum van 28 leerlingen in een groep.

Gemiddeld heeft de Wonderboom zo'n 400 leerlingen. In de wijk staan drie basisscholen, ieder van eigen signatuur. De Wonderboom heeft ongeveer 30% van het marktaandeel in Nieuwland. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven