PCBO De Wonderboom

Waterkers 1 3824 EH Amersfoort

  • Op deze foto ziet u het plein en het gebouw van de onderbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 1 t/m 3
  • Op deze foto ziet u het plein van de middenbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 4 en 5
  • Op deze foto ziet u een deel van het plein van de bovenbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 6 t/m 8
  • Heerlijk buiten spelen met al je vriendjes en vriendinnetjes.
  • Samen lezen in een boek en vooral... plaatjes kijken en daar je eigen verhaal bij maken.

In het kort

Toelichting van de school

Kijk op wonderboom.pcboamersfoort.nl voor een volledig beeld van onze school. Voor een persoonlijke rondleiding kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Waar geloven wij in?

Wij geloven in het kind in ieder van ons. Het kind dat verwonderd om zich heen kijkt en oprecht nieuwsgierig is. Het kind dat onbevangen is en ontdekt dat het bijzonder is.

Wat beloven wij?

We beloven je dat je ontdekt wie je bent, dat je leert houden van jezelf. Om zo met een frisse blik te blijven kijken naar de wereld om je heen. We zien het als een missie om iedereen die bij De Wonderboom betrokken is, uit te dagen en verwonderde vragen te stellen.

Wanneer komen we onze belofte na

We maken onze belofte waar, wanneer de kinderen die onze school verlaten zelfbewust naar zichzelf en vol verwondering om zich heen kijken. Ze stellen telkens vragen en zijn in staat anderen aan het denken te zetten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Ontdekken
  • Toekomstgericht
  • Wat je aandacht geeft, groeit!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wonderboom kent in 2012/2013 een heel succesvol jaar qua leerlingenaantal. In een sterk krimpende wijk (gemiddeld -3%) kregen vooral de andere scholen klappen. De Wonderboom wist als enige school de krimp tot stilstand te brengen met -0,2%. Het marktaandeel van het PCBO-onderwijs in Nieuwland steeg hiermee tot 31%.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
419
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De doorgaande lijn vanaf 2 jaar

Sinds 2012 werken we succes vol samen met Plekkey. Vanaf 1 september 2014 zullen we op duurzame wijze invullinggeven aan een nog intensievere samenwerking: de complete basisschool. In de complete basisschool brengen we alle voorzieningen met betrekking tot onderwijs en kinderopvang van 2 t/m 12 jaar samen. Door samen te werken, kunnen we een ononderbroken ontwikkelingslijn creëren. Voor het eerst naar school gaan, is voor alle kinderen spannend. De overstap naar groep 3 is ook altijd een hele belevenis voor kinderen. Gedenkwaardige momenten die er mogen zijn zonder dat de spanning en onzekerheid van een kind overheerst. We proberen daarom de overgang tussen peuter en kleuter te verkleinen door vanuit Peuter Plekkey voorzichtig en geleidelijk de overstap naar groep 1 te maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven