PCBO De Wonderboom

Waterkers 1 3824 EH Amersfoort

  • Op deze foto ziet u het plein en het gebouw van de onderbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 1 t/m 3
  • Op deze foto ziet u een deel van het plein van de bovenbouwlocatie. Op deze locatie zitten de groepen 5 t/m 8
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • Schoolfoto van PCBO De Wonderboom
  • De visie vanuit we het onderwijs vormgeven.

In het kort

Toelichting van de school

Kijk op wonderboom.pcboamersfoort.nl voor een volledig beeld van onze school. Voor een persoonlijke rondleiding kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, nieuwsgierig en groeien. 

Op de Wonderboom hebben we vertrouwen in elkaar: we dragen samen de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving. 

Op de Wonderboom zijn we nieuwsgierig en stellen we elkaar veel vragen: het proces vinden we net zo belangrijk als het resultaat. 

Op de Wonderboom stimuleren we elkaar het beste uit onszelf te halen: wat je aandacht geeft groeit! 

Onze school is een mini-gemeenschap in de wijk Nieuwland, Amersfoort. Vanuit een veilige omgeving werken samen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Hierbij vinden we het belangrijk om eerlijk en duidelijk met elkaar te communiceren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • nieuwsgierig
  • groeien
  • Wat je aandacht geeft, groeit!
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wonderboom kent in 2012/2013 een heel succesvol jaar qua leerlingenaantal. In een sterk krimpende wijk (gemiddeld -3%) kregen vooral de andere scholen klappen. De Wonderboom wist als enige school de krimp tot stilstand te brengen met -0,2%. Het marktaandeel van het PCBO-onderwijs in Nieuwland steeg hiermee tot 31%.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven