P.C. basisschool De Parkschool

Raadhoven 3 en 4 3813 LW Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Parkschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Parkschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Parkschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Parkschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van PC basisschool de Parkschool. 

Hier vindt U informatie over het onderwijs en de onderwijsresultaten van de Parkschool. Voor meer informatie nodigen wij u van harte uit op onze school. U kunt altijd binnen lopen of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Ook verwijzen we u naar onze website: www.parkschool.pcboamersfoort.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants-christelijk
  • Samen
  • Buiten
  • Bewegen
  • Breed aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parkschool is een fusie van De Wingerd en De Wegwijzer. Dit verklaart de piek in leerlingengroei in 2017.  In de wijk Schothorst is sprake van vergrijzing en dat heeft geleid tot terugloop in ons leerlingaantal, maar er is weer een stijgende lijn. Op 1 oktober 2022 zitten er 184 kinderen op de Parkschool.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven