Basisschool Amerfoortse School Vereniging

Johan v Oldenbarneveltln 23 3818 HA Amersfoort

Schoolfoto van Basisschool Amerfoortse School Vereniging

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is. In het kader van veiligheid beschikt de school over een aandachtsfunctionaris. Zij is het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten, zij coo¨rdineert het pestbeleid en zorgt voor de actualisatie en uitvoer van het veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). Haar taken zijn vastgelegd in een functie-omschrijving. De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). De school beschikt over een registratiesysteem: de aandachtsfunctionaris registreert ongevallen en incidenten (met behulp van een format). De aandachtsfunctionaris analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast. De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De school bevraagt de ouders 1x in de twee jaar op veiligheidsbeleving en tevredenheid met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie.De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Verbeterpunten voor de school zaten voornamelijk op:

De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school

De schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school

Deze punten heeft de school opgepakt. Tweemaal per jaar is er een Ronde Tafelbijeenkomst georganiseerd met de ouders, waar actief gevraagd wordt naar feedback. Daarnaast ontvangen ouders regelmatig een vragenlijst waarin we om hun mening vragen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven