Basisschool Amerfoortse School Vereniging

Johan v Oldenbarneveltln 23 3818 HA Amersfoort

Schoolfoto van Basisschool Amerfoortse School Vereniging

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor het vervangen van zieke leerkrachten, zijn wij ingeschreven bij de invalpool van PIO.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs                                                                                                                     

Bewegen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom heeft de school een vakleerkracht in dienst die kinderen op dit gebied goed onderwijs biedt met moderne materialen en leerstof.

Handvaardigheid                                                          

Voor dit vak heeft de school een hoogwaardig geschoolde medewerker in dienst. De kinderen leren verschillende technieken toepassen en maken kennis met de verschillende materialen. Ze leren aandacht besteden aan de vormgeving van hun werkstukken en leren deze kritisch te beschouwen. Naast de techniek gaat het natuurlijk ook om eigen fantasie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op school kan tegemoet gekomen worden aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met:

  • een ontwikkelingsperspectief
  • dyslexie, die conform het dyslexieprotocol op school begeleid kunnen worden
  • een vertraagde rekenontwikkeling

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven