Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Juttepeergaarde 2 3824 BE Amersfoort

  • Locatie Juttepeergaarde
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we voor de eerste keer de leerlingentevredenheid getoetst via het instrument Kanvas, dat gekoppeld is aan de Kanjertraining. Het totale beeld van de resultaten is wisselend. Enkele groepen zijn positief tot zeer positief en er zijn groepen die minder tevreden zijn. Het overzicht hierboven geeft aan hoe er gemiddeld gescoord is.

Samenvattend komt het er op neer dat de onderdelen 'welbevinden' en 'leerkracht treedt op', aandacht behoeven. De Kanjerttraining geeft praktische tips om deze onderdelen aan te pakken. Omdat er ook groepen zijn die goed gescoord hebben op deze onderdelen, zullen we binnen de werkoverleggen ook uitwisselen wat bij verschillende groepen werkt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven