Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Juttepeergaarde 2 3824 BE Amersfoort

 • Locatie Juttepeergaarde
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van basisschool De Malelande. De Malelande is een katholieke basisschool gelegen in hde wijk Nieuwland in Amersfoort. De Malelande maakt deel uit van de stichting KPOA e.o

Waar staan wij voor?
Samen met ouders, medewerkers en de kinderen hebben wij vier kernwaarden benoemd:

 • Verbinding
  Op De Malelande vinden wij het belangrijk om in verbinding te staan met de kinderen, ouders en teamleden. Onder verbinding verstaan wij een goede samenwerking, heldere communicatie, feedback geven aan elkaar en zelfreflectie om te komen tot een professionele cultuur.
 • Waardering: Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school opgroeien in een positief klimaat. Waardering hebben voor jezelf en een ander is hierbij het uitgangspunt. Het is op De Malelande duidelijk wat de omgangsregels zijn in en om de school voor kinderen, ouders en leerkrachten.
 • Structuur: Er is een duidelijke organisatiestructuur waarbij het helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Wij geloven erin dat ouders, kinderen en leerkrachten zich het beste ontwikkelen in een opgeruimde en rustige omgeving waar op verschillende plekken in het gebouw geleerd kan worden.
 • Innovatie: In de snelle wereld van de digitale communicatie hebben wij ervoor gekozen om zoveel mogelijk, en op diverse wijzen, digitaal te communiceren met ouders. Daarnaast sluiten wij aan bij de opkomende thema’s in onze maatschappij als techniek en duurzaamheid. 

Wat vinden ouders van De Malelande?
Wij hebben de ouders in een onderzoek gevraagd wat zij de kracht van onze school vinden. Hieruit kwamen de volgende punten duidelijk naar voren:

 • De sfeer: de school is groot (met de voordelen hiervan), maar voelt klein/overzichtelijk/gemoedelijk
 • De kwaliteit van het onderwijs: de kwaliteit van de leerkrachten/het onderwijs is goed
 • De communicatie: er is een goede en open communicatie
 • Het belang van het kind voorop: het belang/welbevinden van het kind staat duidelijk voorop in alles wat de school doet
 • Ontwikkeling: de continue ontwikkeling en verbetering van de school

Kijk op www.malelande.nl voor een volledig beeld van onze school. Wij verwelkomen u graag voor een persoonlijke rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Waardering
 • Structuur
 • Innovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Malelande is de Katholieke school in de wijk Nieuwland.
Onze schoolpopulatie is een representatieve afspiegeling van de wijk. 
Het leerlingenaantal blijft, volgens alle prognoses, de komende jaren stabiel.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
428
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven