Rooms Katholieke Basisschool De Kinderhof

Fürglerplein 6 3815 KZ Amersfoort

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kinderhof
 • Onze gezellige en mooie educatietuin gebruiken we als buitenlokaal. Kinderen kunnen zo van alles leren over biodiversiteit en duurzaamheid.
 • We hebben een groener en natuurlijk schoolplein.
 • Op de foto ziet u ons onderbouwplein, zodat kinderen spelend en ontdekkend kunnen leren. 
Bij elke bouw hebben we een leerplein.
 • Wij werken samen met de bibliotheek op school aan leesplezier.

In het kort

Toelichting van de school

De Kinderhof is een ambitieuze en gezellig kindcentrum waar je mag worden wie je bent. Wij zijn de buurtschool in de wijk en onderhouden een actieve samenwerking met partners binnen het gebouw en de wijk om een breed aanbod te creëren voor onze kinderen.

Om onze leerlingen de beste kansen te bieden vinden wij het belangrijk dat zij zich welkom en veilig voelen. Daar zorgen we elke dag voor. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kan je groeien en talenten ontplooien. Wij creëren een rijke en aantrekkelijke speel- en leeromgeving met o.a. creatieve ateliers, zodat kinderen de wereld en zichzelf ontdekken. Dit vormt de basis voor een natuurlijke ontwikkeling van het kind naar een zelfstandig individu met een eigen wil en talenten.

Wij zetten ons in voor kwalitatief goed onderwijs. Dit doen wij niet alleen, maar in actieve samenwerking met u, als ouder/verzorger, en interne en externe partners. Zowel in ons contact met de ouders als bij de interne samenwerking zetten wij in op verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en partnerschap.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in ons kindcentrum!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Plezier
 • Samenwerken
 • Leren in een rijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kinderhof heeft ongeveer 280 leerlingen verdeeld over 13 groepen. In het schooljaar 2022-2023 starten we met drie groepen 1/2. Daarnaast bestaan 10 groepen uit: een groep 2/3, een groep 3, groep 4, groep 4/5, groep 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en een groep 8. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kinderhof hanteert een 5 gelijke dagen model voor de groepen 1 t/m 8. Dit betekent dat alle leerlingen naar school gaan van 8:30u tot 14:00u en in de eigen klas lunchen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De volgende documenten m.b.t. veiligheid op school vindt u op onze website van Scholen op de kaart:

 • anti-pestprotocol
 • schoolveiligheidsplan
 • meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Terug naar boven