Rooms Katholieke Basisschool De Kinderhof

Fürglerplein 6 3815 KZ Amersfoort

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kinderhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kinderhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kinderhof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Kinderhof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Kinderhof is al meer dan 30 jaar de school voor katholiek basisonderwijs in de wijk Rustenburg - Liendert. In het schooljaar 2021-2022 hebben we rond de 295 leerlingen die verdeeld zijn over 13 groepen. De Kinderhof is een open school waar erkenning van de ander het belangrijkste uitgangspunt is. We zien het als onze taak de kinderen begrip en waardering bij te brengen voor onderlinge verschillen. Met die bagage kunnen zij later een waardevolle bijdrage leveren aan en hun eigen plaats vinden in een samenleving waarin iedereen er mag zijn en tot zijn recht komt.

Wij kijken vooruit in het leerproces van de kinderen. Aan het begin van elk schooljaar heeft de leerkracht de onderwijsbehoefte van de kinderen in beeld. Hij weet waar hij met de groep naartoe wil werken. Gedurende het schooljaar blijft de leerkracht de ontwikkeling van de afzonderlijke kinderen volgen, zodat hij doelstellingen waar nodig kan bijstellen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Samenwerken
  • Leren in een rijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kinderhof is een basisschool met ongeveer 295 leerlingen verdeeld over 13 groepen. In het schooljaar 2021-2022 starten we met 3 groepen 1/2. Daarnaast bestaan de groepen 3 t/m 8 uit: twee groepen 3, groep 4, groep 4/5, groep 5, twee groepen 6, groep 7, groep 7/8 en groep 8. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kinderhof hanteert een 5 gelijke dagen model voor de groepen 1 t/m 8. Dit betekent dat alle leerlingen op school in de eigen klas lunchen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De volgende documenten m.b.t. veiligheid op school vindt u op onze website van Scholen op de kaart:

  • anti-pestprotocol
  • schoolveiligheidsplan
  • meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Terug naar boven