Johannes Calvijnschool

Waterdaal 3 3817 GV Amersfoort

  • Schoolfoto van Johannes Calvijnschool
  • Schoolfoto van Johannes Calvijnschool
  • Schoolfoto van Johannes Calvijnschool
  • Schoolfoto van Johannes Calvijnschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Johannes Calvijnschool in Amersfoort.

De Johannes Calvijnschool is een basisschool waar iedere dag de Bijbel open gaat, er samen psalmen en christelijke liederen worden gezongen en de Bijbel de leidraad is voor ons lesgeven. De Johannes Calvijnschool is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. De school is gelegen in Zuid-Amersfoort, aan de rand van het bos Nimmerdor, in een verkeersluwe omgeving. Het is een betrekkelijk kleine school, waar veel persoonlijke aandacht voor kinderen is en continue geinvesteerd wordt in kwalitatief goed onderwijs.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Johannes Calvijnschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • kleinschalig
  • veilig schoolklimaat
  • kwalitatief goed onderwijs
  • groen schoolplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school blijven vrijwel alle kinderen tussen de middag over. Ze eten op school (20 min.) en hebben daarna pauze (40 min.).

Ouders blijven over. Ze eten met de kinderen in de klas. Voor alle ouders die meedraaien in het rooster (ongeveer eens per 3 weken), zijn er geen kosten verbonden aan het overblijven van hun kinderen.

Ouders die niet meedraaien in het overblijfrooster, betalen een bedrag per keer dat hun kind overblijft.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school geeft op veel veschillende manieren vorm aan een zo groot mogelijke (sociale) veiligheid voor personeel en leerlingen.

Een aantal van onze belangrijkste documenten en werkwijzen treft u hier aan. De Inspectie heeft het sociale klimaat op onze school en wijze waarop hieraan gewerkt wordt in april 2016 beoordeeld met een Goed.

Terug naar boven