De Dubbelster

De Weergang 2 3823 BV Amersfoort

  • Vanaf de Bruggensingel-Zuid kunt u ons gebouw zien liggen.
  • Kenmerkend voor ons profiel en kenmerkend voor het gebouw!
  • er is veel uitwisseling tussen de leerlingen
  • in onze inrichting is duidelijk dat er veel aandacht is voor de Engelse taal
  • Op ons buurtplein kan naar hartenlust gespeeld worden, ook na schooltijd. De speeltoestellen verwijzen naar het internationale profiel

In het kort

Toelichting van de school

De Dubbelster: the journey starts here!

Op obs de Dubbelster, aan de rand van de wijk Kattenbroek, worden leerlingen voorbereid op de internationale samenleving. Wereldburgerschap en Engels in alle groepen, met daarnaast aandacht voor cultuureducatie, natuur & milieu, ICT en techniek. 

Onze kernwaarden zijn Samen, Ontwikkelen, Vertrouwen en Ontdekken.

Onze school is als openbare school onderdeel van Stichting Meerkring, die ontwikkelen, ontmoeten en ontwikkelen centraal stelt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgerschap en Engels
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Dubbelster is een kleinschalige school. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar kennen en betrokkenheid tot een groot goed is uitgegroeid. We zien onze leerlingenpopulatie als een mooie afspiegeling van de maatschappij. Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk Kattenbroek, maar we hebben ook leerlingen uit de omringende wijken Hoogland, Zielhorst, Nieuwland, Vathorst en Schothorst. In heel Amersfoort, en zeker in Kattenbroek, hebben basisscholen te maken met dalende leerlingenaantallen in verband met veranderingen in de populatie.

Respect, acceptatie, tolerantie, vriendschap, begrip en zorg voor elkaar bepalen het leerklimaat op de Dubbelster. Vanaf groep 1 werken wij aan deze waarden. Kinderen leren zich te uiten en kritische vragen te stellen. We besteden veel aandacht aan sociale situaties in school en maatschappij. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand, daarom vinden wij goede contacten tussen school en ouders heel belangrijk.

Op de Dubbelster werken we met bouw-groepen; de groepen zijn samengesteld met leerlingen uit drie (of 2) leerjaren. We werken met een onder- (groep 1/2/3), midden- (groep 4/5/6) en bovenbouw (groep 7/8), waarin het werk van het onderwijspersoneel wordt georganiseerd in teams: het onderbouwteam en midden/bovenbouwteam.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met het vijf gelijke dagen model is er geen verschil tussen de verschillende dagen van de week. Alle groepen lunchen met de eigen leerkracht.

We starten wat vroeger (8.15 uur) zodat we optimaal gebruik maken van de concentratie van onze leerlingen in de ochtend. Daarnaast zorgt vroeger starten ook voor minder verkeersproblematiek in de wijk.

's Middags zijn de leerlingen om 13.45 uur uit, zodat ze 's middags veel tijd en ruimte hebben voor eigen invulling, zoals speelafspraken, sportclubs en andere activiteiten. De buitenschoolse opvang, gesitueerd in het gebouw, sluit hier naadloos op aan met gezellige activiteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven