Openbare daltonschool de Achtbaan

Luiterf 2 3822 CD Amersfoort

  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven de Achtbaan een ruim voldoende (8,6). 

De leerlingen geven aan dat de sfeer op school goed is en zij zich veilig voelen bij ons op school. Samenwerken, zelfstandig werken en leren plannen vinden zij goed op de Achtbaan. De leerlingen hebben aangegeven aan dat er meer tijd moet komen voor creatieve vakken.

In 2023-2024 gaat ook de leerlingenraad aan de slag met de verbeterpunten. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders geven de Achtbaan een ruim voldoende (7,7). Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat. De sfeer/openheid op school, Daltonkernwaarden, maatjes behoren ook tot de pluspunten. Daarnaast vinden ouders dat de leerlingen nog meer uitgedaagd mogen worden om hun talenten te ontdekken.


Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven