Openbare daltonschool de Achtbaan

Luiterf 2 3822 CD Amersfoort

  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school


Je moet het verleden kennen, het heden begrijpen om de toekomst te kunnen zien.

De Achtbaan is een Dalton Kindcentrum. Waarbij onderwijs en kinderopvang (peuterschool & BSO) samenwerken.  Openheid, saamhorigheid en vrolijkheid zijn bij ons dé kernbegrippen. We willen onze kinderen niet alleen kennis aanreiken en vaardigheden laten verwerven, maar we willen hen vooral ook helpen zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde jonge mensen die de wereld aandurven en zin hebben in de dag van morgen. Ons skindcentrum is onderdeel van Stichting Meerkring http://www.meerkring.nl. Dit samenwerkingsverband van openbare basisscholen in Amersfoort stelt ontwikkelen, ontmoeten en ontplooien centraal. Bent u op zoek naar de juiste basisschool voor uw kind? Op onze website http://www.de8baan.nl vindt u veel informatie die u zal helpen bij het maken van de juiste keuze. We nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een persoonlijke kennismaking op ons kindcentrum.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Effectiviteit
  • Samenwerking
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dalton Kindcentrum de Achtbaan staat in de wijk Zielhorst. Wij zien ons kindcentrum als een leer-en werkgemeenschap die voortdurend in beweging is. Bij alles wat we doen, proberen we op de beste wijze invulling te geven aan de uitgangspunten van het Daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. In de samenstelling van de groepen streven wij altijd naar het hoogste leer- en ontwikkelrendement voor alle kinderen. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag de mogelijkheden voor aanmelding toe. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.de8baan.nl
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Achtbaan hanteert het vijf-gelijke-dagen model waarbij alle kinderen tussen de middag op school eten onder begeleiding van de leerkracht. Dit zorgt voor rust en structuur gedurende de dag. Alle leerlingen gaan van 8:30  tot 14:00 naar school en eten met de groepsleerkracht in het eigen lokaal. Het buiten spelen wordt begeleid door teamleden, waardoor dezelfde pedagogische lijn blijft gehanteerd. Eén keer per week krijgen de kinderen spel en bewegingsactiviteiten aangeboden door Sportivate tijdens de pauzetijden. Hier mogen de kinderen aan deelnemen, leerkrachten van de Achtbaan en Sportivate houden toezicht op de spelende kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze school moet iedereen zich veilig voelen. Een belangrijk pedagogische uitgangspunt van waaruit wij kinderen begeleiden in hun sociaal emotionele en persoonlijke groei. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Terug naar boven