Dr. M. van der Hoeveschool

Ringweg-Kruiskamp 106 3814 WT Amersfoort

Schoolfoto van Dr. M. van der Hoeveschool

In het kort

Toelichting van de school

De Dr. M. van der Hoeveschool is de school voor speciaal basisonderwijs (sbo) van Meerkring en staat net buiten het centrum van Amersfoort. Binnen onze school krijgen leerlingen veel begeleiding in kleine groepen. We stemmen ons onderwijs goed af op wat elke leerling nodig heeft. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op de mogelijkheden van de kinderen en hebben we daar hoge verwachtingen van. Het zorgt ervoor dat onze leerlingen goede prestaties leveren en daar trots op zijn. Via dit venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Verder staat er uiteraard informatie op onze website.
Ouders die meer willen weten over onze school, onze leerlingen en ons onderwijs zijn van harte welkom. Tijdens een gesprek en een rondleiding door de school geven we antwoord op alle vragen die ouders hebben.

De Dr. M. van der Hoeveschool ressorteert onder Stichting Meerkring en staat daarmee garant voor kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Meer informatie over Meerkring en Meerkringscholen is te vinden op www.Meerkring.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school beschikt over twee royale gebouwen en een eigen gymzaal. Verder is er bij beide gebouwen veel ruimte om veilig buiten te kunnen spelen. Voor onze leerlingen is die ruimte heel stimulerend. De school heeft het vignet 'Gezonde school' wat voor het schoolplein betekent dat het een natuur en beweeg vriendelijk plein is met veel mogelijkheden. Onze school wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Het leerlingenaantal schommelt al jaren rond de 140. We zijn een Speciale School voor Basisonderwijs en de instroom vanuit het reguliere onderwijs brengt met zich mee dat er ruimte is voor tussentijdse instroom. Dit geldt voor kinderen die een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband De Eem hebben ontvangen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven