Dr. M. van der Hoeveschool

Ringweg-Kruiskamp 106 3814 WT Amersfoort

Schoolfoto van Dr. M. van der Hoeveschool

In het kort

Toelichting van de school

De Dr. M. van der Hoeveschool is de school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en staat net buiten het centrum van Amersfoort. Binnen onze school krijgen leerlingen veel begeleiding in kleine groepen. We stemmen ons onderwijs goed af op wat elke leerling nodig heeft. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op de mogelijkheden van de kinderen en hebben we daar hoge verwachtingen van. Het zorgt ervoor dat onze leerlingen goede prestaties leveren en daar trots op zijn. Via dit venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Verder staat er uiteraard informatie op onze website.
Ouders die meer willen weten over onze school, onze leerlingen en ons onderwijs zijn van harte welkom. Tijdens een gesprek en een rondleiding door de school geven we antwoord op alle vragen die ouders hebben.

De Dr. M. van der Hoeveschool ressorteert onder Stichting Meerkring en staat daarmee garant voor kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Meer informatie over Meerkring en Meerkringscholen is te vinden op www.Meerkring.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig
  • structuur
  • samen verantwoordelijk
  • gezond
  • persoonlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school beschikt over drie royale gebouwen en een eigen gymzaal. Verder is er rondom de gebouwen ruimte om veilig buiten te kunnen spelen. Voor onze leerlingen is die ruimte heel stimulerend. De school heeft het vignet 'Gezonde school' wat voor het schoolplein betekent dat het een natuur en beweeg vriendelijk plein is met veel mogelijkheden. Onze school wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. We zijn een Speciale School voor Basisonderwijs en de instroom vanuit het reguliere onderwijs brengt met zich mee dat er ruimte is voor tussentijdse instroom. Dit geldt voor kinderen die een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband De Eem hebben ontvangen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We hebben de mogelijkheid om uit verschillende zorgaanbieders te kiezen wanneer het gaat om hulp/ondersteuning aan een kind en/of gezin. Er is een nauwe samenwerking met Samenwerkingsverband de Eem. Het SWV kan ook een ondersteuning geven in de vorm van een arrangement wanneer nodig. Onze stichting (Meerkring) heeft een expertise centrum waarbij gedragstolken ingezet kunnen worden om diagnostiek uit te voeren en/of advies te geven bij bepaalde problemen/uitdagingen.

Terug naar boven