Kindcentrum De Kei (voorheen OBS de Zevensprong)

Koning Karelpad 2 3813 HC Amersfoort

Schoolfoto van Kindcentrum De Kei (voorheen OBS de Zevensprong)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aangezien Kindcentrum De Kei het brinnummer in het verleden deelde met de DaVinci school, zijn de toetsscores vertroebeld.

Dit betekent dat de toetsscores die u op deze pagina aantreft, de gemiddelde toetsscore is van Kindcentrum De Kei en de DaVinci school bij elkaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten vinden wij op Kindcentrum De Kei heel belangrijk. Dit houden wij bij via de methoden gebonden toetsen en CITO afnames.

Twee keer per schooljaar worden de tussenresultaten door de school zelf beoordeeld. Directie, intern begeleiding en de leerkrachten beantwoorden dan de vraag: zijn wij tevreden over de behaalde resultaten? In de (trend)analyse die volgt kijken we naar de mate waarin onze vooraf vastgestelde streefdoelen en ambities zijn behaald. Deze doelen en ambities zijn op basis van onze leerling populatie geformuleerd. Onze leerlingen behoren zich te ontwikkelen naar de hoge verwachtingen die we van ze hebben. 

De school heeft goed zicht op de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van leerlingen met elkaar besproken. Deze evaluatiemomenten leiden er toe dat we drie keer per jaar onze aanpak hierop aanpassen. Deze tussentijdse resultaten worden altijd met ouders en leerling besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie onderzoekt op verschillende manieren de opbrengsten die wij met ons onderwijs bereiken. Uit de inspectierapporten blijkt dat wij aan de verwachtingen voldoen. De toetsgegevens en resultaten uit de groep 2, 4, 6 en 8 worden periodiek door de inspectie “gemeten en beoordeeld.” Kindcentrum De Kei werd in de afgelopen jaren steeds positief door de inspecteur beoordeeld.

Terug naar boven