Kindcentrum De Kei (voorheen OBS de Zevensprong)

Koning Karelpad 2 3813 HC Amersfoort

Schoolfoto van Kindcentrum De Kei (voorheen OBS de Zevensprong)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kindcentrum De Kei handelt zorgvuldig bij het organiseren van vervanging. Bij vervanging bij ziekte tot aan vervanging bij toegekend verlof wordt het belang van de groep niet uit het oog verloren. De school maakt hierbij gebruik van de PiO invalpool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het aantal uren dat besteed wordt per vak is een indicatie. We stemmen het aantal uur per vak af op de verschillende groepen en hun behoeften.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het aantal uren dat besteed wordt per vak is een indicatie. We stemmen het aantal uur per vak af op de verschillende groepen en hun behoeften.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft op didactisch en pedagogisch gebied antwoord op de grote mate van verscheidenheid in de groepen. Het bieden en organiseren van ondersteuning (Passend Onderwijs) is een belangrijk onderdeel van de algemene schoolontwikkeling.  De schoolontwikkeling op dit gebied geven wij aan de hand van het concreet maken van 6 beloftes vorm. Dit doen we in samenspraak met de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband De Eem. Het werken aan deze 6 beloftes wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De school werkt aan de volgende beloftes:  

Belofte 1: We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning.

Belofte 2: We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.

Belofte 3: We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

Belofte 4: We monitoren de ontwikkeling van leerlingen.

Belofte 5: We werken samen met ouders en leerlingen.

Belofte 6: We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven