Openbare Daltonschool De Magneet

Maasstraat 2 3812 HS Amersfoort

 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Magneet
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Magneet
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Magneet

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijk deel van het leven van uw kind. Behalve dat uw kind veel leert, wilt u ook dat uw kind de basisschoolperiode als een veilige, vertrouwde en plezierige periode zal ervaren. Samen spelen, ontdekken, leren en begeleiden gaan op die manier veel beter.

Openbare basisschool De Magneet maakt onderdeel uit van Dalton Kindcentrum De Magneet en valt onder Stichting Meerkring. Daarmee staat zij garant voor kwaliteit en continuïteit. Wij staan voor:

 1. Op De Magneet is ieder kind welkom
 2. Op De Magneet staat het kind centraal
 3. Op De Magneet is het onderwijs modern en vernieuwend
 4. Op De Magneet zijn leerkrachten de professionals
 5. Op De Magneet wordt nauw samengewerkt met de ouders.

Scholen verschillen steeds meer in werkwijze, sfeer en resultaten. Middels dit venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Meer informatie over de inhoud van ons onderwijs kunt u vinden op onze website: www.obsdemagneet.nl. Maar als u echt wilt weten hoe het er bij ons aan toe gaat, kom dan gewoon eens langs om in de klassen te kijken. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de directie of kom langs op één van onze open ochtenden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Wij zijn een Daltonschool
 • Wij zijn Kanjers
 • Doelmatig & Reflectief
 • Wij werken samen
 • Zelfstandig & Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Magneet vormt samen met Ska Kinderopvang een Dalton Kindcentrum. Dat betekent dat er integraal gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Ska Kinderopvang realiseert de speelleergroepen en de BSO.
Op dit moment zijn er 100 leerlingen gehuisvest in de groepen 1 t/m 8 en binnen de speelleergroepen zijn er 16 jonge kinderen aanwezig.
Vanuit onze Dalton-visie werken de kinderen uit de verschillende jaargroepen met elkaar samen (maatjes) bij (leer)activiteiten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed sociaal en pedagogisch klimaat staat hoog in ons vaandel. De kernwaarde Samenwerken staat hierbij centraal. Daarnaast maken wij gebruik van de Kanjermethode.

Het team besteedt dan ook veel aandacht aan:

 • het samenwerken / samenspelen;
 • het tonen van belangstelling;
 • het herkennen en onder woorden brengen van gevoelens;
 • het hulpvaardig zijn;
 • het zorg dragen voor materiaal en omgeving;
 • het hanteren van omgangsvormen;
 • het maken van keuzes.

Ten aanzien van de ontwikkeling van waarden en normen verwachten wij van de leerlingen dat zij:

 • zich thuis voelen in een democratische samenleving waarin respectvol met de mening van anderen wordt omgegaan;
 • een open, creatieve en kritische houding ontwikkelen;
 • verdraagzaam en begripvol tegenover andere culturen en godsdiensten leren staan.

Terug naar boven