P.C. basisschool Gabrie Mehenschool

Dopheide 34 3823 HL Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Gabrie Mehenschool is sinds 2017-2018 een The Leader in me school. We werken vanuit de 7 gewoonten van Stephen Covey.                                                                        

Onze pedagogische methodiek, met de naam The Leader in Me ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Daarmee bedoelt Covey dat je leiding geeft aan jezelf, dat je inzicht krijgt in jezelf en in je relatie met de ander, en dat je zicht krijgen op je eigen aandeel en je eigen verantwoordelijkheid in allerlei sociale situaties. Om dat concreet te maken werken we in de hele school, van groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De boom van de 7 gewoonten.

De wortels
De wortels van een boom zijn belangrijk, daarmee staat hij stevig. Hij zal niet zomaar omvallen. Daarom beginnen we elk leertraject bij de wortels, dat wil zeggen: bij de leerlingen zelf. De eerste drie gewoonten gaan namelijk over henzelf. Gewoonte 1, wees proactief, spoort leerlingen aan hun eigen keuzes te maken. Gewoonte 2, begin met het einddoel voor ogen, leert ze een plan te maken. En gewoonte 3, belangrijke zaken eerst, maakt ze duidelijk: eerst werken, dan spelen. Alle drie betekenen ze: als je werkt aan jezelf, behaal je overwinningen op jezelf. Met deze drie gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar’ omvalt, onzeker of bang wordt, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

De stam
De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) ga je op weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. Daarover gaan de volgende drie gewoonten. Gewoonte 4, denk win-win, spoort leerlingen aan te zoeken naar voordeel voor iedereen, zodat de ander ook ruimte krijgt. Gewoonte 5, eerst begrijpen, dan begrepen worden, leert ze te luisteren met hun oren én hun hart, eerst te luisteren, dan pas te reageren. Gewoonte 6, creëer synergie, maakt ze duidelijk dat ze samenwerking moeten zoeken, omdat twee losse ideeën vaak tot een derde, nóg beter idee leiden.

De kruin
Een goed gewortelde boom, met een stevige stam en takkenbos, komt tot bloei en groeit steeds groter: zijn kruin komt steeds hoger. Maar dat gebeurt alleen als hij gevoed wordt, licht krijgt en een regenbuitje op z’n tijd. Vertaald naar onze leerlingen: je kunt alleen goed werken en leren als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt:
• Voed je lijf (fysiek), door gezond te eten, te sporten en op tijd naar bed te gaan
• Voed je hoofd (mentaal), bijvoorbeeld door mooie boeken lezen of naar muziek te luisteren
• Voed je hart (sociaal-emotioneel), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren
• Voed je ziel (spiritueel), door naar de kerk te gaan, te mediteren of rust te vinden in de natuur

Hierover gaat gewoonte 7: houd de zaag scherp. Deze gewoonte leert aan leerlingen dat evenwicht het beste voelt. Zoals Covey het zegt: ‘Als je alsmaar doorzaagt, wordt je zaag bot en kost het zagen je alleen maar meer energie en tijd. Dus neem de tijd om je zaag te slijpen, dan kun je daarna weer fluitend verder zagen.’ Leerlingen die werken met de gewoonten van The Leader in Me krijgen vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd om verantwoorde keuzes te maken, voor henzelf en de ander, en ontwikkelen zich zo tot een compleet mens. Dat vat Covey samen met de zin: Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf.

Wij geloven dat onze leerlingen zich met deze combinatie van kennis en vaardigheden (waaronder sociaal-emotionele) in een uitdagende en dynamische maatschappij staande zullen kunnen houden en succesvol zullen kunnen zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokken
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in de leeftijd 4-12 jaar daalt op stedelijk- en wijkniveau.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven