P.C. basisschool Gabrie Mehenschool

Dopheide 34 3823 HL Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool
  • Schoolfoto van P.C. basisschool Gabrie Mehenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Gabrie Mehenschool heeft als motto 'Laat je invloed gelden’, omdat het zorgt voor optimaal leren en welbevinden van kinderen!

Vanuit de kernwaarden en het motto van de school geeft het schoolteam vorm aan de onderwijsvisie. Een belangrijk onderdeel van de onderwijsvisie is ‘The leader in Me’. De zeven eigenschappen die hierbij horen, sluiten aan bij de basisbehoeften van het adaptief onderwijs, dat de basis vormt voor de onderwijsvisie van de Gabrie Mehenschool. We werken in de hele school, van groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.                                                                                                                                             

De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie). De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen. Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek,sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren. Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur. En fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Coöperatief
  • Uitgesproken
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in de leeftijd 4 -12 jaar daalt op stedelijk- en wijkniveau. Ons aandeel in de wijk is in 2015 gegroeid, de daling van het leerlingenaantal is minder dan verwacht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Gabrie Mehenschool werkt samen met Plekkey, die de voorschoolse en naschoolse opvang in de school verzorgd van 7:00-19:00 uur.
Tussen de middag lunchen de kinderen met hun eigen klas en leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven