P.C. basisschool De Bolster

Van Effenlaan 10 3818 RL Amersfoort

Schoolfoto van P.C. basisschool De Bolster

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Hartelijk welkom en dank voor uw interesse in Basisschool De Bolster te Amersfoort. Op de website (https://bolster.pcboamersfoort.nl) kunt u lezen wat de missie en visie is van De Bolster, waar wij voor staan en gaan. Ook vindt u daar uitgebreidere informatie én alle praktische zaken. Op onze school staan drie kernwaarden centraal: respect, eigenaarschap en samenwerken. 

Op dit SchoolVenster kunt u lezen hoe wij het als school hebben gedaan. Het Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wij hopen dat u de site met veel interesse en plezier leest.

Met vriendelijke groet,

Mirjam van der Geijs, MSc
Directeur De Bolster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bolster is een middelgrote school. Onze school telt per 01-02-2024 465 leerlingen. Onze school heeft 18 groepen. Dit zijn alle homogene groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pestprotocol en het protocol Internet en sociale media zijn geïntegreerd in het  sociaal-emotioneel beleidsplan.

Elk jaar aan het begin van het schooljaar stelt de leerkracht in samenspraak met de kinderen de klassenregels op. Schoolbreed worden de Kanjerregels gehanteerd. 

De RI & E wordt jaarlijks met het team en de MR besproken en er wordt een plan van aanpak gemaakt. 

Terug naar boven