Prins Willem Alexanderschool, locatie Beekenstein

Frederik van Blankenheymstraat 61 3817 AE Amersfoort

  • Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graa
  • Op onze school werken we 's middags vanuit onderzoek.
  • Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, gezien en omarmd voelen.
  • Kinderen kijken nog onbezorgd en onbevangen naar de wereld. Ons onderwijs is gebaseerd op verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Onze school biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 2-12 jaar van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Met regelmaat vragen we ouders om hun mening. Ouders geven aan erg positief te zijn over de geringe lesuitval. Ook dit schooljaar hebben we nog erg weinig ziekte onder leerkrachten gehad. Gelukkig!  Ouders geven verder terug dat ze meer betrokken zouden willen worden bij de extra zorg die hun kind krijgt. Voor ons een mooi punt om beter in te worden. Ouders geven ook aan wel erg tevreden te zijn over hoe positief de leerkracht  elk kind benaderd. Dat vinden we ook een heel erg belangrijk punt. Fijn dat u dit terug ziet!  We scoren in de vragenlijst hoog op hoe tevreden ouders zijn over de nieuwsbrief en dat we kinderen voldoende met de computer laten werken.  We hebben ouders ook gevraagd welk cijfer zij onze school zouden geven. Gemiddeld komen we uit op een 7,9. Wat een prachtig cijfer, bijna een 8! Op een andere plek op deze pagina leest u de informatie over het inspectiebezoek van februari 2019. Inspectie gaf ons toen terug: “soms ben je een 7,9 en net geen 8”. Frappant om vanuit inspectie én vanuit ouders een 7,9 terug te krijgen.We gaan voor die 8! 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven