Prins Willem Alexanderschool, locatie Beekenstein

Frederik van Blankenheymstraat 61 3817 AE Amersfoort

  • Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graa
  • Op onze school werken we 's middags vanuit onderzoek.
  • Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, gezien en omarmd voelen.
  • Kinderen kijken nog onbezorgd en onbevangen naar de wereld. Ons onderwijs is gebaseerd op verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Onze school biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 2-12 jaar van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We scoren steevast boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots. 

Verder zijn wij van mening dat de resultaten van de Eindtoets niet het enige is wat er toe doet. Brede talentontwikkeling en kinderen voorbereiden op de toekomst vinden wij eveneens belangrijk.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen gedurende de gehele tijd dat zij bij ons op school zitten. De schoolresultaten toetsen we deels door methodegebonden toetsen, maar we gebruiken ook een aantal methode-onafhankelijke toetsen van het Cito. Het Cito-LOVS gebruiken we om informatie te krijgen voor het geven van feedback en het bijsturen van het leerproces. De resultaten van de eindtoets en de overige toetsen van het Cito-LOVS gebruiken we mede om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen. We gebruiken hiervoor de analyses van de toetsresultaten van de laatste schooljaren. Op deze wijze willen wij werken aan een betere kwaliteit van ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de PWA vinden we het heel erg belangrijk dat we onze adviezen zorgvuldig afwegen. Natuurlijk willen we dat kinderen vooral tot hun recht gaan komen op hun nieuwe school. Daarin is niveau belangrijk, maar oog hebben voor talenten van kinderen, deze zien en kinderen daar vandaan laten groeien en bloeien, vinden we eigenlijk nog belangrijker. 

We stellen de adviezen op in overleg met de leerkrachten van groep 8, groep 7, groep 6, onze intern begeleider en de directie. Op deze manier is dit een weloverwogen schooladvies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven