Prins Willem Alexanderschool, locatie Beekenstein

Frederik van Blankenheymstraat 61 3817 AE Amersfoort

  • Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graa
  • Op onze school werken we 's middags vanuit onderzoek.
  • Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, gezien en omarmd voelen.
  • Kinderen kijken nog onbezorgd en onbevangen naar de wereld. Ons onderwijs is gebaseerd op verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Onze school biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 2-12 jaar van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur

Het team

Toelichting van de school

We hebben op de Prins Willem Alexanderschool een divers team. In ervaring, maar ook in specialisaties. Zo hebben we leerkrachten die zeer veel ervaring hebben, maar ook leerkrachten die hun opleiding in het recente verleden hebben afgerond. Zij kunnen veel van elkaar leren. Jonge leerkrachten hebben vanuit hun opleiding en stages nieuwe onderwijsontwikkelingen meegekregen, terwijl de zeer ervaren leerkracht natuurlijk een ruime praktijkervaring hebben. Samen vormt het een mooi geheel. Verder bieden we stagiaires graag een opleidingsplek. Zij kunnen bij ons leren een goede leerkracht te worden, zij nemen ons mee in hun eigen onderzoek.

In ons team hebben we de volgende specialisten: Rots & Water specialist, jonge kind specialist, gedragsspecialist, hoogbegaafdenspecilast en een rekenspecialist.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Sommige leerkrachten hebben verlof in verband met duurzame inzetbaarheid (regeling voor bevordering arbeidsparticipatie ouderen). Dit is verlof dat op een vaste dag gepland is met steeds dezelfde leerkracht. Bij ander verlof, bijvoorbeeld ziekteverlof, studieverlof, streven we er ook naar zoveel mogelijk de vaste vervanger te laten vervangen. We hanteren het onderstaande vervangingsplan: Als een leerkracht afwezig is, hebben wij de volgende oplossingen:

• een vervanger vinden, via de Pio invalpool of een parttimer die zijn uren tijdelijk wil uitbreiden;

• een onderbouwleerkracht doorschuiven, mits er vervanging is;

• onze onderwijsassistent;

• het verdelen van de kinderen over de andere groepen.

Lukt dit niet, dan is onze uiterste maatregel om de kinderen vrijaf te geven. Wij proberen u daar altijd tijdig over te informeren. Dit gaat per mail. Het kan sporadisch voorkomen dat we u pas ‘s ochtends kunnen informeren. Dit proberen we natuurlijk te voorkomen. We vinden het heel vervelend om kinderen een dag onderwijs te ontzeggen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de PWA zijn we erop gericht zorgen rond kinderen zo snel mogelijk op te pakken. Goede contacten met ouders van deze leerlingen is een belangrijk uitgangspunt. Als we als school handelingsverlegen zijn om aan de onderwijsbehoeftes van leerlingen te voldoen bespreken we dit met onze orthopedagoog of schakelen we het samenwerkingsverband in. Hierin zijn we open en transparant naar alle partijen. Met de ouders van zorgleerlingen die bij ons op school onderwijs volgen wordt besproken dat de Prins Willem Alexanderschool vindt dat het geluk van het kind voorop staat en dat de ontwikkelingsperspectieven van het kind minimaal gelijk moeten zijn aan die van het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen die op onze school gedurende de schoolloopbaan gediagnosticeerd worden met een gedrags- en of leerprobleem. Als de begeleiding die een kind nodig heeft zo specifiek is dat wij die als school niet of niet in voldoende mate kunnen bieden, dan zoeken wij samen met de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband en de ouders naar een andere vorm van begeleiding. Wij toetsen de benodigde begeleiding met behulp van samenwerkingspartners uit het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en externe instanties.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven