Prins Willem Alexanderschool, locatie Beekenstein

Frederik van Blankenheymstraat 61 3817 AE Amersfoort

  • Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graa
  • Op onze school werken we 's middags vanuit onderzoek.
  • Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, gezien en omarmd voelen.
  • Kinderen kijken nog onbezorgd en onbevangen naar de wereld. Ons onderwijs is gebaseerd op verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Onze school biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 2-12 jaar van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur

In het kort

Toelichting van de school

Op de Prins Willem Alexander school, locatie Beekenstein, komt elk kind tot bloei! 

Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graag zien hoe dat concept in elkaar steekt. We zijn trots op de manier waarop wij op de Prins Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien en daardoor laten bloeien.

We zijn trots op de manier waarop wij op de Prins Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien en daardoor laten bloeien. Dat doen wij door gebruikt te maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid  van elk kind en de daaruit voortvloeiende behoefte om zich te ontwikkelen. Op onze school stimuleren we kinderen hun eigen talenten te ontdekken en te gebruiken, en trots en blij te zijn om wat zij bereiken. Daarom bieden we door middel van workshops of projecten brede talentontwikkeling. Voor kinderen die meerbegaafd of (uitzonderlijk) hoogbegaafd zijn hebben we passend aanbod.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eureka leerconcept
  • Brede talentontwikkeling
  • KiVa school
  • Aanbod meer- en hoogbegaafd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school gaan jaarlijks ongeveer 230 kinderen naar school. Deze leerlingen komen veelal uit de wijk Vermeerkwartier (ongeveer 50%) en het Leusderkwartier (ongeveer 16%). De overige leerlingen komen uit de wijken Randenbroek, Kruiskamp, Binnenstad, Liendert, Schuilenburg, Soesterkwartier en het Bergkwartier

We hebben een vrij diverse populatie op onze school. Dit heeft consequenties voor ons onderwijs. Elke leerkracht geeft les op minimaal drie niveaus. Tijdens rekenen, taal, spelling en lezen wordt een korte instructie gegeven, wordt er aansluitend een verlengde instructie gegeven en voor sommige kinderen geldt zelfs dat ze de instructie helemaal niet volgen. Kinderen die (erg) goed kunnen leren, kunnen met hun stijl van leren met minder instructie toe. Zij hebben behoefte aan uitdagende leerstof, waarin een beroep gedaan wordt op hun probleemoplossend vermogen. Voor een deel bieden de methoden dit, maar we hebben ook extra leermiddelen aangeschaft. We compacten (verminderen) de basisstof, waaronder Levelwerk voor rekenen en taal en bieden daarnaast extra leerstof op niveau aan (= compactlijn 1, kinderen maken 60% van de basisstof). Voor hoogbegaafde kinderen uit groep 7 en 8 zijn er mogelijkheden om een middag de Plusklas van het Farel te volgen of de Masterclass op het Corderius. Deze laatste is alleen bedoeld voor kinderen van groep 8. Voor kinderen die uitzonderlijk begaafd zijn hebben wij  compactlijn 2 (kinderen maken 40% van de basisstof)  en een verrijkingsklas. Zo hebben we voor al onze leerlingen een passend aanbod. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met Blos bieden wij dé complete basisschool. We realiseren samen een doorgaande lijn in onderwijs en opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij realiseren met elkaar een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en omarmd. Uit onderzoek kunnen we leren dat ‘je omarmd voelen’ (= welbevinden) pas plaatsvindt als onze basisbehoeften bevredigd zijn. Daar speelt de school een belangrijke rol in. Om te beginnen moet je zelfvertrouwen hebben. Je moet  durven opkomen voor jezelf en in verschillende situaties jezelf durven zijn. Op emotioneel vlak moet je in evenwicht zijn: je kan op een adequate manier omgaan met je gevoelens of met pijnlijke ervaringen. Je straalt tegelijk innerlijke rust en vitaliteit uit. Om je goed te voelen, moet je ook sociaal competent zijn. Je moet in staat zijn het perspectief van de ander in te nemen, intuïtief anderen kunnen begrijpen en hun gedragingen voorspellen. Je moet kunnen communiceren met anderen. Alleen zo kan je succesvol relaties aangaan. Een andere belangrijke competentie is zelfsturing, ondernemingszin: in staat zijn om er het beste van te maken. Je weet wat je wil, stelt jezelf doelen en kan door handelingen en actie je doel bereiken. Daarbij moet je zo goed mogelijk gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden (van jezelf of de omgeving).Tot slot is er nog verbondenheid: wie zich verbonden voelt met de anderen, met de samenleving, de materiële wereld en de natuur heeft de beste basis voor een verantwoordelijke, respectvolle en liefdevolle omgang. 

Terug naar boven