SBO Boulevard410

Laakboulevard 410 3825 KL Amersfoort

Schoolfoto van SBO Boulevard410

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

37 van de 45 leerlingen scoorden zoals verwacht, 8 van de 45 leerlingen scoorden boven verwachting. 1 leerling scoorde lager dan het gestelde perspectief, 13 leerlingen scoorden hoger dan het gestelde perspectief en bij 29 leerlingen was het advies volgens verwachting. Er zijn dit jaar 5 leerlingen die een VSO advies hebben gekregen. Er zijn 4 leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs krijgen volgend schooljaar. Van de 43 schoolverlaters stromen er 16 leerlingen uit richting het praktijkonderwijs. Dit is 40% van onze schoolverlaters en 13% meer dan vorig jaar, toen was dit percentage nog 27%. 18 leerlingen stromen uit richting regulier voortgezet onderwijs, dit is 40% en is lager dan vorig schooljaar. Dit is komt doordat er meer leerlingen uitstromen richting het praktijkonderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven