School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma

Dorresteinseweg 7 3817 GA Amersfoort

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma

In het kort

Toelichting van de school

Op de Kingmaschool bieden we onderwijs en opvang voor kinderen met verschillende levensbeschouwende achtergronden, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar in het groene Amersfoort Zuid. Hier bieden we onderwijs aan kinderen die iets speciaals nodig hebben. 

Als school voor speciaal basisonderwijs passen wij ons onderwijsaanbod aan op de mogelijkheden en de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. We bieden vanuit het Meerkring GO! gericht onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. Ieder kind is uniek en speciaal en heeft recht op passend onderwijs.

Met de ouders werken wij samen aan de ontwikkeling van hun kind. Een goede en open communicatie is, vinden wij, belangrijk en bevordert de ontwikkeling van de leerling.

Meer informatie of de school bezoeken? U bent altijd van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Namens Kingmaschool,
Batina Roovers 
Locatiedirecteur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven