School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma

Dorresteinseweg 7 3817 GA Amersfoort

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Kingma

In het kort

Toelichting van de school

De Kingmaschool is een school voor speciaal basisonderwijs, waar kinderen vanaf de kleuterleeftijd welkom zijn. Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband De Eem om te worden toegelaten op onze school. Het team vindt het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt en dat er veel wordt geleerd. Wij stemmen ons handelen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind, daarbij gaan we uit van de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Op de Kingmaschool besteden we veel aandacht aan een goed klimaat en open communicatie. De samenwerking met ouders is daarin erg belangrijk. Uw kind moet zich veilig voelen en weten bij wie het terecht kan als hij of zij hulp of steun nodig heeft. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer.

Wilt u meer informatie of wilt u de school bezoeken, dan bent u altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Bob van Bohemen
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Zorg voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven