Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf

James Cookstraat 10 3814 XD Amersfoort

  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u informatie over SBO De Werf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Wij zijn een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen uit Amersfoort en omgeving zijn van harte welkom! Op onze school geven we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, trainen van vaardigheden, ontdekken van talenten en creativiteit, het leren in de praktijk en het nemen van initiatief. Om zo vol vertrouwen in zichzelf en in God in het leven te kunnen staan. We geven passend onderwijs vanuit een christelijke identiteit, waarbij we altijd uitgaan van kansen en mogelijkheden van leerlingen.

Op onze school hebben we een keuken waarin kinderen leren samenwerken en aan de slag kunnen met hun handen en talenten. Ook hebben we een minikinderboerderij waar kinderen dieren mogen knuffelen en verzorgen om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Goed onderwijs
  • Structuur
  • Vertrouwen
  • Compassie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op SBO De Werf is stabiel. Er zijn 8 groepen waaronder ook een kleutergroep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven