Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs De Werf

James Cookstraat 10 3814 XD Amersfoort

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs De Werf

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u informatie over SBO De Werf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

De Werf is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs die een specifiek klimaat en leeromgeving biedt voor kinderen die moeilijk lerend zijn. Er is onderwijsaanbod voor leerlingen met een beneden tot laag gemiddelde intelligentie (IQ 55-85). Voor kinderen die moeilijk lerend zijn en ook te maken hebben met dyslexie of een lichte stoornis in het autistisch spectrum of AD(H)D is er ook een passend onderwijsaanbod.

Vanuit een duidelijke christelijke identiteit wordt bijbelgetrouw onderwijs gegeven. Ouders die hun kind aanmelden bij onze school kiezen daar heel bewust voor.

De informatie op deze site is nog niet volledig. Het overzicht wordt in de komende tijd nog verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Creativiteit
  • Compassie
  • Vertrouwen
  • Continuiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op SBO De Werf is stabiel. Er zijn 8 groepen waaronder ook een kleutergroep. Door extra investeringen houden we de groepsgrootte klein. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor schooltijd zijn de leerkrachten ruim op tijd aanwezig om leerlingen op te vangen.

Na schooltijd is er toezicht tot de leerlingen naar huis zijn vertrokken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven