Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Darthuizerberg 133 3825 BN Amersfoort

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Het Zwaluwnest!

Wij zijn een gereformeerde basisschool in de Amersfoortse wijk Vathorst. Op onze school geven we onderwijs in verbondenheid met God. Onze slogan vat onze missie goed samen: Geloven in groei. 

Bent u benieuwd hoe we dit in de praktijk vormgeven? Lees dan verder in dit Venster, of kom eens langs op onze school. We laten het u graag zien! Mail of bel ons voor meer informatie en een afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrouwbaarheid
  • Beleving
  • Bewogenheid
  • Beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op onze school groeit al een aantal jaren. Dit komt vooral doordat de instroom in de onderbouw groter was dan de uitstroom in groep 8. Inmiddels zijn de klassen in de onder- en bovenbouw ongeveer even groot. Voor de komende jaren verwachten we dus een stabilisatie van ons leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Het Zwaluwnest werken we met een continurooster.

De opvang op het plein wordt volledig door eigen personeel (leerkrachten en ondersteuners) gedaan.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven