Gereformeerde Basisschool De Regenboog

Reinaartpad 1 3813 KM Amersfoort

  • Eigentijds en uitdagend onderwijs met moderne middelen
  • Het grote en groene schoolplein van De Regenboog biedt de kinderen een uitnodigende omgeving voor samen spelen
  • Onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van het kind
  • Structuur, afstemming en samen leren in de klas; onderwijs met goed resultaat en een fijn pedagogisch klimaat.
  • Leren én leven in het licht van Gods liefde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Gereformeerde Basisschool 'De Regenboog'. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Dit Schoolvenster is een landelijk initiatief om basisscholen onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Het gaat ons daarbij niet in de eerste plaats om het vermelden van de scores, maar we willen meerdere aspecten die ons onderwijs kenmerken in beeld brengen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Uitdagend onderwijs
  • Optimale resultaten
  • Gestructureerde leerlingenzorg
  • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is een bloeiende school met 15 groepen. Na de sterke groei van de laatste decennia is de verwachting dat De Regenboog de komende jaren een stabiele tot lichte groei zal doormaken. Aangezien onze huisvesting op onze hoofdlocatie aan het Reinaartpad te klein is voor het aantal leerlingen, maken we gebruik van een tweede locatie aan de Paladijnenweg 253 (in het 'onderbouw'-gebouw van GSG Guido). Daar hebben we onze eigen verdieping (3e etage) met een eigen ingang aan het Rederijkerspad.
Plannen voor nieuwbouw zijn reeds concreet, waardoor we over enkele jaren over kunnen naar één locatie aan het Koning Karelpad. Verwachte oplevering van ons nieuwe gebouw is 2023.

Toelatingsbeleid
We hanteren een 'half-open' toelatingsbeleid. Bij aanmelding gaan we graag het gesprek met u aan over onze gedeelde liefde voor Jezus Christus.


Groepsgrootte
Theorie: cluster 1/2 maximaal 25 leerlingen/groep. Andere clusters maximaal 30 leerlingen/groep.
Praktijk: gemiddelde groepsgrootte is 25. In de middenbouw iets hoger en in de bouwenbouw iets lager.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor onze locatie aan de Paladijnenweg (PW) gelden dezelfde schooltijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven