Gereformeerde Basisschool De Regenboog

Reinaartpad 1 3813 KM Amersfoort

  • Eigentijds en uitdagend onderwijs met moderne middelen
  • Het grote en groene schoolplein van De Regenboog biedt de kinderen een uitnodigende omgeving voor samen spelen
  • Onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van het kind
  • Structuur, afstemming en samen leren in de klas; onderwijs met goed resultaat en een fijn pedagogisch klimaat.
  • Leren én leven in het licht van Gods liefde

In het kort

Toelichting van de school

Gereformeerde Basisschool De Regenboog
Wij zijn een gereformeerde basisschool voor goed én bijbelgetrouw onderwijs voor christenen in heel Amersfoort!

Wij gaan voor goed én christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon én heel bijzonder. Onderwijs waar een kind geliefd en gezien wordt, waar kansen en ruimte wordt geboden om tot leren te komen. Wij leren hoe we zorgdragen voor onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Hoe we Zijn Licht mogen laten schijnen.

Interesse? Neem contact met ons op en kom langs voor een kennismaking en rondleiding. Van harte welkom, de koffie staat voor u klaar!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Uitdagend onderwijs
  • Optimale resultaten
  • Gestructureerde leerlingenzorg
  • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is een bloeiende school met 15 groepen. Na de sterke groei van de laatste decennia is de verwachting dat De Regenboog de komende jaren een stabiele tot lichte groei zal doormaken. Aangezien onze huisvesting op onze hoofdlocatie aan het Reinaartpad te klein is voor het aantal leerlingen, maken we gebruik van een tweede locatie aan de Paladijnenweg 253 (in het 'onderbouw'-gebouw van GSG Guido). Daar hebben we onze eigen verdieping (3e etage) met een eigen ingang aan het Rederijkerspad.
Plannen voor nieuwbouw zijn reeds concreet, waardoor we over enkele jaren over kunnen naar één locatie aan het Koning Karelpad. Verwachte oplevering van ons nieuwe gebouw is zomer 2024.

Toelatingsbeleid
We hanteren een 'half-open' toelatingsbeleid. Bij aanmelding gaan we graag het gesprek met u aan over onze gedeelde liefde voor Jezus Christus.


Groepsgrootte
Theorie: cluster 1/2 maximaal 25 leerlingen/groep. Andere clusters maximaal 30 leerlingen/groep.
Praktijk: gemiddelde groepsgrootte is 24. In de middenbouw iets hoger (tot 28) en in de bouwenbouw iets lager (tot 23).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor onze locatie aan de Paladijnenweg (PW) gelden dezelfde schooltijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven