KBS De Marke

Wezeperberg 4 3825 DJ Amersfoort

  • Schoolfoto van KBS De Marke
  • Schoolfoto van KBS De Marke
  • Schoolfoto van KBS De Marke
  • Schoolfoto van KBS De Marke
  • Schoolfoto van KBS De Marke

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van KBS De Marke.

KBS De Marke is een Katholieke basisschool in de wijk Vathorst te Amersfoort. Kenmerkend voor onze school zijn de begrippen; samenwerken, veiligheid, eerlijkheid, plezier, enthousiasme en uitdaging. De Marke is een hechte gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders die op intensieve wijze met elkaar samenwerken.

De Marke is een basisschool voor kinderen in beweging. Een basisschool die zelf ook volop in beweging is. Waar we voorbereid zijn op de uitdagingen van de komende jaren; een basisschool waar we trots op zijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind is aan het werk
  • De leraar is coach
  • Leren van en met elkaar
  • Betrekken van de buitenwereld
  • Wij hebben hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Marke stabiliseert na een flinke groei in de eerste jaren. De komende jaren verwachten wij een leerlingaantal van rond de 750 aan het begin van het schooljaar en groeien we naar de 800 leerlingen aan het einde van het schooljaar. Dit aantal verdelen wij over maximaal 29 groepen. In de groepen hanteren wij een grootte van maximaal 30 leerlingen. Alle leerlingen vinden hun schoolplek op één van de 2 locaties (wezeperberg of darthuizerberg) die beiden gehuisvest zitten in het Brinkcluster. Waar nodig maken wij gebruik van interesselijsten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
739
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn dagelijks van 08.30-14.00 uur.

Om 08.20 uur gaan onze deuren open en mogen de leerlingen naar binnen. Om 08.30 uur starten de lessen.

Tijdens de pauzes zijn er teamleden op het schoolplein aanwezig voor toezicht, alle kinderen lunchen op school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven