School op de Berg

Tollenslaan 2 3818 VG Amersfoort

  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het leerlingtevredenheidsonderzoek van 2022-2023 zijn door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de volgende cijfers gegeven:

- De school als geheel : 8,6
Daaronder vallen de volgende onderdelen:
- Tevreden met wat ze leren: 8,7
- Duidelijkheid van de regels 8,8
- Juf / meester helpt indien nodig 8,9
- Uitleg van de meester / juf 8,8
- Leuk op school 8,1
- leuke klas 7,5
- Ervaren veiligheid 8,6

Wij zijn blij dat onze kinderen zich fijn en veilig voelen. Dat betekent dat kinderen openstaan voor leren. Voor de verschillende groepen zijn de resultaten net iets anders. Uiteraard nemen we de aandachtspunten uit dit onderzoek mee in onze lessen en jaarplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2021 is er een ouderenquête afgenomen door scholen met succes. De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders School op de Berg waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,5. School op de Berg scoort gemiddeld 7,6. De aandachtspunten uit deze enquête zijn meegenomen in ons schoolplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven