Obs Atlantis

Oceaan 4 3825 WC Amersfoort

  • kleuterafdeling Atlantis
  • kleuterplein Atlantis
  • afdeling groepen 3-8
  • speelplein groepen 3-8
  • Schoolfoto van Obs Atlantis

In het kort

Toelichting van de school

Atlantis is een moderne, openbare basisschool in Vathorst en onderdeel van Stichting Meerkring. Leren is op onze school een ontdekkingstocht, kinderen leren schoolse - en levensvaardigheden. Ze gaan op onderzoek naar hun talenten en mogelijkheden en leren deze op onze school verbinden met kennis. De 7 gewoonten van Covey helpen hen dit te onderzoeken en ontwikkelen. Dit schoolvenster biedt u tevens Atlantis-informatie uit DUO (overheid), de onderwijsinspectie en Cito-resultaten. Neemt u ook een kijkje op onze schoolwebsite www.obsatlantis.nl? Daar kunt u zien wat wij belangrijk vinden in de ontwikkeling van kinderen en hoe wij ons onderwijs vorm geven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • The Leader in Me (7 gewoonten)
  • IPC- international curriculum
  • Sterke reken- en taallessen
  • Effectieve Directe Instructie
  • Handelingsgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Atlantis is een school in de nieuwbouwwijk Vathorst te Amersfoort en heeft rond de 700 leerlingen. Hiermee is de school een van de grootste in de wijk Vathorst en heeft haar maximale leerlingaantal bereikt, wij streven op school naar de beleving van kleinschaligheid door verbinding en een open, welkome cultuur. Van elk leerjaar werken idealiter 3 parallelgroepen samen aan goed onderwijs. Helaas is er een wachtlijst vanwege de grote belangstelling voor onze school voor de instroom van kleuters en zij-instroom in de hogere groepen. Het is raadzaam om tijdig uw belangstelling voor een lesplek aan te geven, zodat wij weten met hoeveel groepen wij kunnen starten in een nieuw schooljaar. Rond het derde levensjaar van uw peuter nemen wij contact op en laten u weten of uw kind in aanmerking komt voor een lesplek. De toewijzing van een lesplek in de groepen 1-2 gebeurt op basis van loting. In het schooljaar 2024-2025 heeft Atlantis 7 kleutergroepen en een instroomkleutergroep, deze laatste groep start in april 2025. Verder hebben wij op school drie groepen 3 t/m 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
635
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan van 8:30 tot 14:00 naar school en eten met de groepsleerkracht in het eigen lokaal. Het buitenspelen wordt begeleid door teamleden, waardoor dezelfde pedagogische lijn blijft gehanteerd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het schoolplein zullen de kinderen wee keer tussen 11 en 13 uur een kwartier buitenspelen voor of na het eten. Twee keer per week krijgen de kinderen spel- en bewegingsactiviteiten aangeboden door Sportivate tijdens de pauzetijden. De kinderen mogen hier aan deelnemen, leerkrachten van Sportivate en Atlantis houden toezicht op de spelende kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze school moet iedereen zich veilig voelen en ontwikkelen tot een krachtige persoonlijkheid. Leiderschap is op Atlantis het belangrijkste pedagogische uitgangspunt van waaruit wij kinderen begeleiden in hun sociaal emotionele en persoonlijke groei. Daarbij gaan wij uit van talenten van kinderen en leren we kinderen verantwoordelijkheid nemen in verschillende rollen en taken die zij in elke groep kunnen oefenen. Daarnaast wordt kinderen steeds meer geleerd om zich gezamenlijk verantwoordelijk te gedragen binnen teams en als tutor of mediator voor andere kinderen. Daarmee leren we kinderen zich gedurende de basisschoolperiode bewust te worden van zichzelf en hun sociale rol in hun omgeving.

Terug naar boven