De Klimboom

Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

 • Schoolfoto van De Klimboom
 • Schoolfoto van De Klimboom
 • Schoolfoto van De Klimboom
 • Schoolfoto van De Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids geeft u informatie over onze openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Wij zijn een regionale school en maken deel uit van het PO samenwerkingsverband "de Eem" en het VO samenwerkingsverband "Eemland". Wij vallen onder de stichting Meerkring (www.Meerkring.nl) en dit staat garant voor kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Wij zijn trots op wat we bereiken met onze leerlingen. In dit schoolvenster kunt u zien dat dit ook onderbouwd wordt met de resultaten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Plezier
 • Durf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een 5 gelijke dagen rooster. De pauzes van de leerlingen, 15 minuten opvang vóór schooltijd en 15 minuten na schooltijd worden ingevuld door het team.

Amerpoort heeft een BSO in ons schoolgebouw. Zij kunnen opvang ná schooltijd, op studiedagen en in de vakanties verzorgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Klimboom is onderdeel van Stichting Meerkring en werkt aan de schoolkwaliteit in samenwerking met de Meerkring GO! scholen.

De meeste leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring van Samenwerkingsverband De Eem. Slechts een klein percentage leerlingen heeft een toelaatbaarheidsverklaring vanuit een ander samenwerkingsverband. Er is frequent contact met de schoolondersteuner van De Eem.

Teamleden maken gebruik van de kenniskringen die worden aangeboden, zowel vanuit De Eem, als vanuit Speciaal Centraal en Meerkring. 

De Klimboom zit samen met Beekdal VSO in scholencomplex De Vosheuvel. De samenwerking is goed en veel van onze leerlingen zetten hun schoolloopbaan voort op Beekdal VSO.

Amerpoort verzorgt de BSO in ons gebouw en geeft invulling aan (zorggeralateerd) ondersteuningsbehoeftes van leerlingen in de groepen van de speciale leerstroom.

Daarnaast werken we in ons gebouw samen met diverse partners die therapie/behandeling bieden in dienst van het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen:

 • Logopdie op Maat: logopedieopmaat.nl 
 • Kinderergotherapie Gooi en Eemland: kinderergotherapiegooieneemland.nl
 • Kinderfysiotherapie MTC de fysioclub, Amersfoort: kinderfysioclub.nl
 • Spelenzo, spelbegeleiding: spelenzo.nl

Terug naar boven