Kindcentrum Vlinderslag

Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort

Schoolfoto van Kindcentrum Vlinderslag

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Vanaf februari 2013 meet de school om het jaar de mate van tevredenheid over het reilen en zeilen in school. Ouders, medewerkers en leerlingen (groep 6, 7 en 8) worden gevraagd digitaal hun mening te geven over school in de breedste zin van het woord. 
Voor Vlinderslag is tevredenheid onder alle geledingen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van dagelijks handelen. De trend die we vanaf 2013 tot en met 2023 kunnen waarnemen is zeer bemoedigend en geeft ons de energie om verder te werken aan onze schoolambities.

Als meetinstrument voor Tevredenheid maken wij tweejaarlijks gebruik van het kwaliteitszorginstrument WMK van ParnasSys.

Voor de Monitoring Sociale Veiligheid en Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) van onze leerlingen maken wij jaarlijks gebruik van de SCOL (CED-groep), dit geeft ons een goed beeld van de veiligheid in de school en de SEO-ontwikkeling. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vanaf februari 2013 meet de school om het jaar de mate van tevredenheid over het reilen en zeilen in school. Ouders, medewerkers en leerlingen (groep 7 en 8) worden gevraagd digitaal hun mening te geven over school in de breedste zin van het woord. Voor Vlinderslag is tevredenheid onder alle geledingen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van dagelijks handelen. De trend die we vanaf 2013 tot en met 2023 kunnen waarnemen is zeer bemoedigend en geeft ons de energie om verder te werken aan onze schoolambities.

Als meetinstrument maken wij gebruik van het tevredenheidsonderzoek van Parnassys WMK. Onderaan de pagina treft u de volledige rapportage van het meest recente onderzoek (mrt 2023) In samenspraak met de medezeggenschapsraad hebben we voor ouders ook een samenvatting gemaakt. Deze is te vinden door op het icoontje hieronder te klikken.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven