Kindcentrum Vlinderslag

Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort

Schoolfoto van Kindcentrum Vlinderslag

In het kort

Toelichting van de school

Midden in de wijk Kruiskamp staat het gebouw van Vlinderslag. Het kleurrijke kindcentrum voor kinderen uit de wijk en de omliggende wijken.  Vlinderslag bestaat uit een onderwijsdeel en een opvangdeel dat binnen één team samenwerkt aan de best mogelijke condities ter bevordering van de ontwikkeling van of bij de opvoeding van de kinderen bij ons in het gebouw. Elke dag komen kinderen, ouders en leerkrachten met plezier naar school, de speelleergroep en/of de BSO. Hier zijn we trots op. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de kinderen en ouders zich hier thuis voelen en dat er een goede sfeer heerst. Er is veel aandacht voor orde, rust, regels en onderlinge contacten. De omgeving is netjes, overzichtelijk en uitdagend. Samen spelen, samen leren, samen werken staat bij ons met hoofdletters geschreven. Dit doen we door onze 4 O's; Ontplooien, Ontwikkelen, Ontmoeten en Ondernemen concreet te maken. 

Vlinderslag maakt deel uit van twee moederorganisaties. Het onderwijsdeel valt onder de stichting Meerkring, openbaar onderwijs Amersfoort, ons opvangdeel is onderdeel van Ska kinderopvang. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk kindcentrum
  • Hoge verwachtingen
  • Passend Onderwijs en Opvang
  • Betrokken ouders/verzorgers
  • Professioneel werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 213 leerlingen. Hiervan zijn 99 kinderen 4 t/m 7 jaar en 114 kinderen 8 jaar en ouder. In juni 2024 verwachten wij 250 leerlingen ingeschreven te hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor Vlinderslag is een prettig leer- en leefklimaat op school belangrijk. Sterker nog, het is de basis voor ons lesgeven. We hanteren een uiterst breed uitgeruste gereedschapskist. Een kist gevuld met methodes, klassenbouwers, Gouden en Zilveren weken, vaste oudermomenten, maatjesgroepen en nog vele andere activiteiten en programma's. 

De kist met de spreekwoordelijke gereedschappen wordt gebruikt door alle medewerkers van de school en dus niet alleen door de groepsleerkrachten. We zetten het klimaat neer met z'n allen; leerlingen, ouders en medewerkers. De school heeft veel begrip, aandacht en tijd voor alles en iedereen. Het aangeven en bewaken van grenzen zijn daarbij ondersteunend en staan altijd in dienst van een goed klimaat binnen het kindcentrum.

Terug naar boven