WereldKidz Sterrenbos

Burgemeester W. Martenslaan 29 3958 GR Amerongen

  • Schoolfoto van WereldKidz Sterrenbos
  • Schoolfoto van WereldKidz Sterrenbos
  • We werken met het meubilair van "de bewegende klas".
  • We werken met jaartafels, zo beleven we wat er buiten gebeurt ook binnen in de klas.
  • Uitgebreid vieren we verschillende jaarfeesten met alle kinderen. We leven hier weken naartoe dmv liedjes, spelletjes en tekeningen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Wereldkidz Sterrenbos.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Wereldkidz Sterrenbos. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrije School
  • Openbaar, iedereen is welkom
  • Hoofd, hart, handen
  • Waldorf
  • Bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2018 is het Sterrenbos opgericht.

We zijn een groeiende school met komend schooljaar klassen t/m de vijfde klas (groep 7). Het schooljaar daarna hebben we alle leerjaren compleet, t/m klas 6 ( groep 8). Een kleine, groeiende school met in februari 2021 alweer 63 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven