Christelijke Basisschool de Höchte

Beumeesweg 102 9661 AK Alteveer (Groningen)

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de informatiepagina van basisschool De Höchte.

CBS De Höchte is een christelijke dorpsschool in Alteveer (GN). 

De naam van onze school CBS De Höchte verwijst naar de ligging van de school op een zandtong in het voormalig veengebied. De school draagt deze naam vanaf 1969, toen de voormalige landbouwschool in gebruik werd genomen. 

CBS De Höchte maakt deel uit van scholengroep 'Perspectief' te Stadskanaal.  De stichting heeft de bijbel als uitgangspunt, inspiratiebron en oriëntatiepunt.

We brengen u graag op de hoogte van CBS De Höchte. U kunt een afspraak maken om onze school te komen bekijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Openheid
  • Communicatie en Hart
  • Taakgerichtheid
  • Eenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Scholengroep Perspectief hanteert een aantal protocollen waarin duidelijk omschreven staat op welke manier we omgaan met situaties die adequaat handelen vereisen. De protocollen die te maken hebben met schoolklimaat en veiligheid zijn opgenomen binnen ons Sociaal Veiligheidsplan. Dit Sociaal Veiligheidsplan is te vinden in de bijlage. 

Terug naar boven