De Wegwijzer

Nieuwstraat 17 7927 PJAlteveer Alteveer (Gem. De Wolden)

Schoolfoto van De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom.

U vertrouwt uw kind(eren) voor jaren toe aan de zorg van het team van onze school. Wij doen ons best er te zijn voor uw kind(eren) en ze een veilige en plezierige omgeving te bieden, waarin ze onder deskundige begeleiding kunnen leren en ontwikkelen.

In deze schoolgids vertellen wij u over de uitgangspunten van onze school, wat we willen bereiken en hoe we dat doen. 

Wij streven ernaar als team, gezamenlijk met ouders en andere betrokkenen, te zorgen voor ronduit een mooie basis voor al onze kinderen. 

Team CBS De Wegwijzer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Naastenliefde en respect
  • Leren met hoofd, hart, handen
  • School en ouders samen
  • Kleinschalige dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 hebben we rond de 110 leerlingen.  De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren rond de 110 zal blijven. Dit is een lichte stijging t.o.v. afgelopen schooljaar. 

Op onze school zijn alle leerlingen welkom, mits de christelijke identiteit aanvaardt wordt en het past binnen de kaders, zoals beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. 

Wilt u vrijblijvend kennismaken met onze school of overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven