CBS De Wegwijzer

Nieuwstraat 17 7927 PJ Alteveer (Gem. De Wolden)

  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is ervoor gekozen om de leerlingen van groep 6, 7 en 8 mee te laten doen met het onderzoek. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek is anoniem afgenomen. Ouders hebben de gelegenheid gekregen om voor elk kind een eigen vragenlijst in te vullen. 
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven