CBS De Wegwijzer

Nieuwstraat 17 7927 PJ Alteveer (Gem. De Wolden)

  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer is een dorpsschool die er naar streeft om alle kinderen een veilige en plezierige omgeving te bieden, waarin ze onder deskundige begeleiding kunnen leren en ontwikkelen. Waar leren met hoofd, hart en handen centraal staat. Gezamenlijk met ouders en andere betrokkenen dragen wij zorg voor ronduit een mooie basis voor al onze kinderen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Naastenliefde en respect
  • Leren met hoofd, hart, handen
  • Samen maken we de school
  • Ronduit een goede basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen op CBS De Wegwijzer komen uit Alteveer, Kerkenveld, Zuidwolde en Hoogeveen. Schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 116 leerlingen. Per 1 februari 2024 zitten er 121 leerlingen bij ons op school. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren heel licht gaat stijgen.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met onze school of overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Telefoonnummer: 0528 361622 Mailadres: directie@wegwijzeralteveer.nl  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven